"The world, not google, is our playground..."
WORLD BRUTE FORCE SOCIETY
CZ edition

Úvod BF  Masters Ranking Kontakt

Vítejte na stránkách příznivců metody brute force

Co je to vlastně brute force? 
     Metoda odlovu keše jiným způsobem, než autor zpravidla zamýšlel se širokou škálou intenzity vlastního BF. 
     Nejhodnotnější je samozřejmě absolutní BF (nalezení cache v terénu bez předchozí přípravy, tedy i náhodou - tzv. brut, lze i u tradičky - častým případem při BF je nalezení zcela jiné keše), ale hodnotné je samozřejmě i cokoliv dalšího, kdy je metodika BF použita, tj. metoda polohrubá neboli demisec - (vytipování možných variant souřadnic finálky nebo kvadrantů u mysterek či multin tzv. od stolu, vynechání stages v terénu, nález na základě logo či fotospoileru, znalost pouze jedné souřadnice s následným pátraním po přímce (tzv. metoda kapitána Granta) atd.
     Filosofie BF vychází z motta WBFS: "The world, not google, is our playground". BF tříbí mysl (hodnocení reálných variant finále, hledání slabých míst vzorců), udržuje duševní pohodu (chrání mozek před stresem z počítání souřadnic v terénu z 20 vstupních, leckdy nejednoznačných hodnot pomocí logaritmů, integrálů apod.) a podporuje dobrou fyzickou kondici (ne vždy to holt BF vyjde a ne každá od stolu vypočtená finálka je finálkou skutečnou)  Nelze opominout i roli estetickou - často se v rámci BF navštíví i jiná, hezčí, často i autorem záměrně opomenutá místa - kde lze založit novou pěknou keš pro potěchu dalších lovců.

     BF metodou není odlov bonusovky s kamarádem, který má odlovené všechny keše v sérii a já ani jednu, BF rovněž není získání souřadnic finálky od jiného geocachera. Tyto praktiky nijak nerozvíjí BF schopnosti.
     Nutno ovšem podotknout, že metoda BF je metodou kontroverzní, některými lovci a především ownery zcela odmítaná a odsouzeníhodná - i toto je ovšem legitimní pohled na věc.
     Nicméně poctivý BF odlov je mimořádný zážitek, o čemž "pololegální" vyznavači BF vědí své...

 Moment, a  co tzv. "vyřešení multiny od stolu" ?
     Vyřešení multiny od stolu, ve shodě s předchozím vyjádřením, je nedílnou složkou metodologie BF. Ačkoliv je možné, že čas strávený touto přípravou může být delší, než vlastní odlov dle zámyslu ownera, jde o činnost tvůrčí (nikolivěk jen bezduché googlení), často je nutno kombinovat více postupů (pozorné čtení logů, kontrola fotogalerie, vymezení možného uložení v rámci 161m kolize s dalšími keškami, získávání indicií z fotomap - ideální pro počty u solitérních pomníčků či stromů), čili zcela v souladu s pracovní definicí BF. Hodnota BF takto nalezené keše je samozřejmě zcela variabilní (nízká u jednostageových multin, vysoká u mnohostageových multimysterek), ale jednoduše řečeno: jde o BF bod
     Ne zcela ideální přirovnání: hromadné skupinové coFTF a sólo hardcore FTF - pořád jeden FTF bod.

Jde BF i u tradiček?
     Proč ne? Například, jak již bylo zmíněno, nalezení tradičky při hledání jiné keše. Nebo prohlédnutí podezřelého místa při běžné procházce. Nebo nalezení ještě nezveřejněné keše (i třeba z důvodu kolize) – zde jde občas kombinovat a upřesnit při amatérské chybě - vložení aktivovaných trackables do ještě nezveřejněné keše..

Chcete být členem WBFS? 
     Stačí souhlasit se vším na těchto stránkách, být minimálně bronze BF master a aspoň jednou se zúčastnit WBFS eventu (určitě bude!!!) :-)(c) WBFS